• Naziv: Test vrata
  • Boja: dsdsa
  • Debljina plota: 6,5
  • Dimenzije: 90X202, 96x202,
  • Broj brava: 1
  • Rok za dostavu: 32
  • Opis: FURNIRANA OBLOGA 7mm sa jedne i sa druge strane, pocinkovani lim u sredini. Ispuna stiropor ili kamena vuna. Italijanske brave i cilindri Sekurema. Debljina lima na krilu je 1mm a na štoku 1,5mm, širina štoka 6cm.
  • Cena: 24700,00